Utbyte av skorsten Skärfil ny fot arbetet utfördes med Creaform Handyscan 700

skorsten2019-04-11 09.48.542019-04-11 09.48.452019-04-11 09.03.44Scan rörkrans VX

rörkrans
Resultatet en cadfil som man kan skära ut ny fot med laser